۲/۱۹/۱۳۹۷

محبوبم تهران نیست، نزدیکم نیست و باد دارد تهران را با خودش می‌برد.

هیچ نظری موجود نیست: