۱/۲۰/۱۳۹۷

سلطان جهانم به چنین روز غلام است

گفتم چقدر هم طرفدار داره. گفت چه فایده؟ گفتم ای قدرنشناس. این همه ازت تعریف می‌کنن. گفت تو خوشت نيومد حساب كن هيچ!
من؟ گفتن نداره.

هیچ نظری موجود نیست: