۱/۳۰/۱۳۹۷

قدرشناس

آدمی‌زاد چه باید قدرشناس باشد. قدرشناس خوشبختی‌های کوچک و بزرگش. قدرشناس حتی همین گفتگوهای ساده. شوخی‌های معمولی، قبول خواسته‌های روزمره. قدرشناس شنیدن چیزهایی که می‌گوید به هیچ‌کی نگو. قدرشناس اینکه یک فولدر داری توی لپ‌تاپت به نام «کتاب سوم». قدرشناس اینکه قبول که زندگی سخت است و نشیب دارد اما داری رویاهایت را زندگی می‌کنی. رویاهایی که آنها را به جان پروراندی.

هیچ نظری موجود نیست: