۱/۱۱/۱۳۹۷

تمام شعرهای سعدی

می‌شه که، یعنی امکانش هست که قلبم از خوشی بایسته. الان، نیمه شب دوازدهم فروردین، ارباب جهان خودمم. بابتش به اندازه‌ی تمام شعرهای سعدی صبور بودم.

هیچ نظری موجود نیست: