۱۲/۱۴/۱۳۹۶

ترس

می‌دونم که دیگه نمی‌تونم توی موقعیت از دست دادن یک مرد جنوبی لهجه‌دار قرار بگیرم. می‌دونم اگه دوباره صاحب چنین تجربه‌ای بشم، ترجیحم افوله، نیستی و پایان.

هیچ نظری موجود نیست: