۱۲/۳۰/۱۳۹۵

قرار احمقانه یا چطور سال جدیدم را نجات دهم؟

الان توی اولین ساعتای سال تازه‌ایم. سال قبلم رو با یه قرار احمقانه تموم کردم. اما بعد از تحویل سال که راه افتادیم سمت شمال، توی جاده، به خودم قول دادم بزنم زیر قرارم. امسال می‌خوام پولدار بشم (مناسب حال خودم)، برم سفر و کتاب بعدیم رو چاپ کنم. حتی نمی‌خوام برای اینا یک سال صبر کنم. فقط شش ماه. به خودم شش ماه وقت می‌دم. می‌خوام بشه جبران بهار و تابستون وحشتناک پارسال. با این حساب، وقتی نمی‌مونه برای اون قرار احمقانه‌م. متاسفم.

هیچ نظری موجود نیست: