۹/۰۱/۱۳۹۵

تاسیان

امروز اناهیتا گفت "تاسیان". گفت چراغا رو روشن کن. غذای گرم بخور و غرق نشو. گفت تاسیان شبیه سیاه‌چاله است.

هیچ نظری موجود نیست: