۸/۲۸/۱۳۹۵

شوق

هی دستم می‌رود برای پیغام فرستادن اما آن‌قدر او را بلدم که بدانم یک پیغام بی‌وقت مثل کندن گور خودم است. پس الان فقط باید با شور و شوقش بازی بازی کرد.

هیچ نظری موجود نیست: