۸/۱۰/۱۳۹۵

مقید و مسلط

دارم با زندگیم کارهای قشنگی می‌کنم. با این آرزو که زمستون، جشن بی‌کرانه‌م باشه.
امروز اولین نتیجه رو گرفتم. ایمیل رو دریافت کردم و با خودم گفتم این تازه کمترینشه.
برای اولین دفعه ست که این همه مقید به برنامه‌ریزی و مسلط به زمان در حال پیشرفتم و می‌بینم چقدر حال خوبی میده به آدم.

هیچ نظری موجود نیست: