۷/۰۲/۱۳۹۵

که گویی حبابی به دریا شکسته

بعد از مدت‌ها بی‌خبری، می‌گوید خودم برایت فلان کار را انجام می‌دهم. من زن نازک‌دلی هستم. توضیح داد که چرا خودم برایت انجام می‌دهم و من پیغامش را سین می‌کردم و گریه‌ام گرفته بود.

هیچ نظری موجود نیست: