۶/۲۶/۱۳۹۵

شهریور

ظرف‌های مهمانی دیشب را شستم. فردا کار جدید را شروع می‌کنم. پاییز و زمستان به زودی شروع می‌شود. دیگر رسمن می‌توانم بگویم این چیزی که این روزها مشغول نوشتن آن هستم، می‌تواند کتاب بعدی‌ام باشد.
و تولدش را تبریک گفتم و او تشکر کرد و من آن لحظه می‌توانستم سکوت بینمان را به عنوان یک اثر مستقیم مهاجرت بر زندگی آدم‌ها، در هر سازمان بین‌المللی، ثبت کنم.

هیچ نظری موجود نیست: