۴/۲۹/۱۳۹۵

فهمیدم نام آن آهنگ کردی که پایین‌تر گفتم به گریه‌ام می‌اندازد یا یک فوج پروانه را توی دهلیزهای قلبم آزاد می‌کند، "دلتنگی" است.

هیچ نظری موجود نیست: