۵/۰۹/۱۳۹۵

من کی‌ام؟!

زن پیراهن نیمه‌کوتاهِ بدون آستینی پوشیده و کنار چند درخت سرسبز که میوه‌هایشان کتاب، روی چند کتاب ایستاده و توی دستش هم دو سه تا کتاب دیگر.
زن پشتش به ماست اما می‌شود فهمید که سرخوش است.
این نقاشی را فرستاده و زیرش هم نوشته انگار توئی.

هیچ نظری موجود نیست: