۴/۲۹/۱۳۹۵

چرا؟!

توی فیلم دونده، بچه‌ها از امیرو پرسیدن چرا وقتی از خط گذشتی، بازم دویدی؟!
امیرو گفت: می‌خواستم بدونم که خودم چقدر می‌تونم بدوم.
یک وقت‌هایی هم خودتی که می‌خوای بدونی تا کجا؟ تا چقدر؟ اصلن چرا؟

هیچ نظری موجود نیست: