۳/۰۸/۱۳۹۵

هذیان

اینکه حتمن می‌دونی چقدر ممکنه تاثیرپذیر باشم و ملاحظه نمی‌کنی، منو تبدیل می‌کنه به یک بچه‌ی ضعیف. مگه چند نفر توی دنیا می‌تونن روی انگشت کوچیکشون منو بچرخونن؟ خوندن پیغام "خجالت نمی‌کشی بعد از این همه سال از من ناراحت میشی" خوشحالم نمی‌کنه. به گریه‌م می‌ندازه و من آدمی‌ام که کم گریه می‌کنم.

هیچ نظری موجود نیست: