۳/۰۴/۱۳۹۵

تمام شدن رابطه یک حال غریبی به دنبال دارد. تو می‌توانی دیگری را انتخاب کنی. یک غریبه را، یک تازه را. می‌توانی در دایره‌ی ممکن شدن، مشتاق شوی یا مجذوب شوی یا بخواهی. می‌توانی بروی وسط یک بازی مهیج.

هیچ نظری موجود نیست: