۲/۰۶/۱۳۹۵

باید به زندگی‌ام سروسامان بدهم. اجاق خانه‌ام را روشن کنم. یک روز بمانم و توی نور خانه ولو شوم. باید برگردم به خودم. جهان را بگذارم پشت در و پناه ببرم به ملحفه‌های سفید و سرد تنهایی.

هیچ نظری موجود نیست: