۱۲/۰۴/۱۳۹۴

آدم‌ها از روی نوشته‌هاشون قابل شناختن یا قابل قضاوت نیستند.
کلمات معانی متعددی دارند و تداعی‌های متفاوت. من می‌گویم قلبم لرزید. تو به خیالت از عشق اما شاید از ترس باشد. از وحشت.
بزرگ شدن و برای سن و سال من، کم‌کم پیر شدن، معنی کلمات را تغییر می‌دهد. باعث می‌شود کلمه، معنی خود را از تجارب آدمی‌زاد بگیرد.
نمی‌دانم فردا چه می‌شود اما می‌دانم بزرگ آقا حرف درستی زد. اصل بر نرسیدن است. وقتی می‌رسی تعجب کن.

هیچ نظری موجود نیست: