۱۲/۰۴/۱۳۹۴

یک شب‌هایی هم آدمی‌زاد می‌داند تا صبح بیدار می‌ماند به فکر کردن.

هیچ نظری موجود نیست: