۱۱/۱۰/۱۳۹۴

لالمونی

می‌روی یک گفتگویی را از سه سال و نیم قبل که اصلن فکر نمی‌کردی فقط سه سال و نیمه باشد که فکر می‌کردی دست‌کم یک عمر ده ساله دارد، می‌کشی بیرون و می‌خوانی دوباره و همچنان می‌بینی واقعیت چه تند است و چه تلخ است و چه تیز. می‌برّد. و ردّ آن بر آدم می‌ماند. تا قیام قیامت... لالمونی.

هیچ نظری موجود نیست: