۹/۲۲/۱۳۹۴

جان

همیشه با خودم می‌گفتم چرا قصه فیلم‌ها توی زندگی ما رخ نمی‌دهند؟ حالا خودم وسط قصه یک فیلمم.
شب شده بود. شهر غرق شده توی ترافیک. پیاده‌‌رو را نگاه کردم و ذوق توی دلم شره کرد پایین.
دو روز می‌گذرد و می‌بینی دیگر آشوبی نیست.

هیچ نظری موجود نیست: