۹/۰۴/۱۳۹۴

مثلن "محو شدن" و "غیب شدن" با هم خیلی توفیر دارند. هر دو از یک فعل شبیه به هم حکایت می‌کنند اما یک لحظه هر جفتشان را تصور کنید. غیب شدن یک بی‌هوایی در خود دارد. به ناگاه دیگر نباشی. اما محو شدن، یک مرتبه نیست. زمان می‌برد. انگار نفسی که بریده بریده به ته می‌رسد.

هیچ نظری موجود نیست: