۷/۲۱/۱۳۹۴

یکی هست

آدما، همه‌ی آدما، لحظه‌های بی‌کسی دارن. حتی وقتی خیلی بزرگ میشن. یا حتی وقتی سایه بابا و مامان بالا سرشونه یا توی یه رابطه خوب هستن. یه لحظه‌هایی هست که فکر می‌کنی خودتی و دنیا. دنیا با همه توانش و تو تنها.
بدون مکث گفت باشه. خیلی ازم دوره اما گفت باشه. بعد از هزار سال اشکم قل خورد پایین. فکر کردم یکی هست.

هیچ نظری موجود نیست: