۶/۳۰/۱۳۹۴

جنگ جنگ تا پیروزی

توی آلبوم خانوادگی ما یک عکس خیلی قدیمی هست از روزهای اول جنگ. توی عکس، پشت صندوق عقب پیکان، چند تا بچه نشسته‌اند. ابتدای خروج از شهر برای رسیدن به جای کمی امن‌تر. ابتدای جنگ‌زده‌گی.
آن عکس بعد از گذشت این همه سال رنگش دیگر پریده و یکی از آن بچه‌ها هم دیگر زنده نیست.

هیچ نظری موجود نیست: