۶/۲۵/۱۳۹۴

درست است که همه زندگی آدم، رابطه نیست اما رابطه خوب می‌تواند نجات دهنده باشد. نجات از خستگی روزانه و ده‌ها چیز دیگر.

هیچ نظری موجود نیست: