۶/۲۲/۱۳۹۴

من تلالک یا ارضی الحبیبة

تریز سلیمان، "بوطنی" را طوری می‌خواند که من مسخ می‌شوم. به کیفیتی که هیچ کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم تا خواندنش تمام شود. آن‌جایی که می‌خواند "من تلالک یا ارضی الحبیبة" انگار دارد برای همه آدم‌هایی می‌خواند که سرزمینی زخمی دارند.

هیچ نظری موجود نیست: