۵/۱۶/۱۳۹۴

ایستاده پای اجاق و مرغ دودی تفت می‌دهد. صبحانه و ناهار یکی شده‌ی روزهای جمعه.
برخی وقت‌ها زندگی آن‌قدری رنگی هست که با خودت فکر می‌کنی فردا می‌توانی هزارویک کار تازه انجام دهی.

هیچ نظری موجود نیست: