۳/۲۴/۱۳۹۴

۲۵ خرداد ۱۳۸۸

هر کسی از خرداد شش سال پیش روایت خودش را دارد. اما می‌دانم روایت بیست و پنج خرداد همه‌ی ماها، ساکت است. خیلی هم ساکت. فقط صدای پاها می‌آید. طولانی. تا ته. تا آخر.

هیچ نظری موجود نیست: