۳/۳۰/۱۳۹۴

فرسوده، بافت

قرار است درباره‌ی بافت فرسوده بنویسم. به راحتی می‌شود درباره‌ی خودم بنویسم.

هیچ نظری موجود نیست: